Bildworkshop

Under våren arrangeras bildworkshops i Sverige under regi av projektet Jag – Den jag är. Syftet med bildworkshop är att målgruppen ska få verktyg på hur de kan uttrycka sig i konstnärliga former under ledning av en bildpedagog. Alla workshops med konstnärliga skapelser mynnar ut till en utställning under jubileumshelgen 25 april i Stockholm och eventuellt senare på andra festivaler runtom Sverige och världen. Projektet står för alla kostnader.

Bildpedagoger: de erfarna dövkonstnärerna Debbie Z Rennie och Peter Zacsko.

Stockholm
19-21 februari
SIMA folkhögskola

Åkarp
24-26 februari
SIMA folkhögskola

Leksand
3-5 mars
Västanviks folkhögskola

Örebro
9-11 mars
SIMA folkhögskola

Göteborg
NYTT DATUM KOMMER
SIMA folkhögskola

Anmäl dig till Laith Fathulla, laith.fathulla@riksteatern.se!


Projektet Jag – Den jag är fokuserar på att utveckla en konstnärlig metod för nyanlända döva eller döva som varit i Sverige lite längre och hamnat i ofrivilligt utanförskap. Läs mer om projektet här.