Ljuset i sprickan

Under hösten 2013 turnerade Riksteaterns Tyst Teater med Ljuset i sprickan, en föreställning där vi möter en dömd fånge och en fängelsevakt i ett låst rum. Båda är kvinnor och döva. Fången Hanna är ung, och har alltid haft rätt att uttrycka sig på teckenspråk. Hon tycker sig också ha rätt att gå emot samhällets normer för hur döva, och kvinnor, ska vara och bete sig. Fångvaktaren Gertrud tillhör den äldre generationen som förbjudits att använda teckenspråk. Hon har levt hela sitt liv utan att opponera sig mot normer och regler. När det förflutna möter nuet blir kollisionen oundviklig. Vem är den verkliga fången, och är fängelset mer psykiskt än fysiskt? Föreställningen spelades på svenskt teckenspråk och textades till svenska. Premiären var i Vänersborg 14 oktober.

Under sommaren 2014 medverkade Tyst Teaters produktion på festivalen Dövas Nordiska Kulturfestival som ägde rum 30 juli-2 augusti i Åbo, Finland med tre föreställningar.

Medverkande
Juli af Klintberg
Amina Ouahid

Produktion
Dramatisering: Mindy Drapsa
Regi och bearbetning: Mindy Drapsa
Scenografi: Tanja Lääkäri
Kostym: Tanja Lääkäri
Textare och arrangörsstöd: Rebecca Hellqwist
Mask: Eva Rizell
Producent: Mia Modig

Foto: Urban Jörén