Sign Language Arts

For English click here.

Sign Language Arts är en unik plattform där döva teckenspråkskonstnärer får mötas, växa som scenkonstnärer och tillsammans utveckla teckenspråk som scenspråk. Döva teckenspråkskonstnärer ges möjlighet till att utbyta erfarenheter kring teckenspråkspoesi, Visual Vernacular och övrig teckenspråkskonst. På Sign Language Arts diskuteras och lyfts både språkligt och konstnärligt perspektiv där döva teckenspråkskonstnärer får analysera sitt och varandras scenspråk och får chansen att växa som scenkonstnär.

Sign Language Arts erbjuder tillfälle till att utforska och diskutera olika genrer inom teckenspråkskonst och teckenspråk som scenspråk. Vad förenar teckenspråkspoesi, Visual Vernacular och övrig teckenspråkskonst? Vad skiljer dem åt? Det utforskar deltagarna på Sign Language Arts. En del av Sign Language Arts är också att förmedla dövkultur och dela slutresultaten med publiken så att fler får ta del av det unika med Sign Language Arts.

Riksteatern Crea arbetar för scenkonst på teckenspråk och har för avsikt att vara med och utveckla teckenspråkskonst och teckenspråk som scenspråk. Som en del av arbetet har Riksteatern Crea därför lanserat Sign Language Arts.

Under år 2021 arrangerades 6 digitala workshops, i form av webinarier. En fysisk workshop genomfördes november 2021 med teckenspråkskonstnärer från hela världen. Totalt 16 konstnärer, med kompetens och erfarenhet inom teckenspråkets konstnärliga genrer som teckenspråkspoesi och Visual Vernacular, medverkade från sammanlagt 10 länder. Workshopen avslutades med en öppen föreställning för publik.

Under år 2022 planeras fler digitala workshops och ny Sign Language Arts Night!

Ledare för Sign Language Arts är Debbie Z. Rennie och Giuseppe Giuranna

Frågor, mejla till crea@riksteatern.se

Vi kommer att arrangera fler workshopar under 2022.

(All information om evenemang inom detta projekt är på internationella tecken och engelska)

14 maj 2022 – Klicka här, Digital Zoom Webinar
15 oktober 2022 Digital Zoom Webinar och registeringslänk släpps inom kort.
26 november 2022 – Sign Language Arts Night – save the date! Artister, program och biljetter släpps i september. Registrera dig gärna på vårt nyhetsbrev så att du inte missar någon information!

Klicka här för se våra tidigare Sign Language Arts evenemang