International Sign – Connecting Deaf Performing Arts

September 2019-augusti 2021

Riksteatern Crea har nu ett tvåårigt EU-projekt. Projektets mål är att utveckla samarbetet mellan teatrar i Frankrike, Tyskland, Finland, Norge och Sverige. Fokus kommer att ligga på internationella tecken (ett pidgin-språk som liknar esperanto) på scenen, publikutveckling samt öka kunskapen från de deltagande ländernas teaterorganisationer. Projektet kommer att omfatta flera workshops i Sverige och i de andra projektländerna.

Projektet drivs med medel av Kreativa Europa under namnet International Sign – Connecting Deaf Performing Arts. Det är ett samarbetsprojekt mellan fyra andra teckenspråkiga teaterhus; Teatteri Totti i Finland, Teater Manu i Norge, IVT – International Visual Theatre i Frankrike och Zentrum für Kultur und visuelle Kommunikation (ZFK) i Tyskland.

Projektets syfte är att utvidga teaternätverket ut i Europa, undersöka och utveckla internationella tecken på scenen. Erfarenheterna samlas från både artister och publiken i respektive ländernas teaterföreställningar och målet är att visa upp dem på Festival Clin d’Oeil i Reims, Frankrike 2021.

Projektmedarbetare:
Projektledare: Laith Fathulla
International Sign Specialist: Bo Hårdell
Utvärderingsledare: Abigail Gorman

Kontakt: laith.fathulla@riksteatern.se