Knockout!

En enmansföreställning med efterföljande samtal. Om mansnormen, privilegier, marginalisering och hur vi uppnår ett samhälle utan sexuellt våld

Syftet med föreställningen är att arbeta förebyggande och våldspreventivt, mot övergrepp och sexuellt våld, för en teckenspråkig målgrupp. Och att deltagarna genom samtal ska få ökad självkänsla och självkännedom om sitt eget ansvar och sin egen del i arbetet med att nå ett samhälle utan övergrepp och sexuellt våld.

Målet är att skapa en arena för samtal och reflektioner om normer kopplat till kön och sexualitet, samt språk och funktion, och hur de påverkar deltagarnas liv och vardag i praktiken. Genom att utgå från Connells teori om hegemoniska maskuliniteter undersöker vi frågan om att både vara privilegierad i fråga om kön, men samtidigt uppleva sig underordnad eller marginaliserad på grund av sin funktionsnedsättning.

Föreställningen ingår i projektet Äkta Man finansierad av Arvsfonden i samarbete med RFSU StockholmSveriges Dövas Ungdomsförbund och Svensk Dövidrottsförbund.

På turné våren 2022.

Medverkande — Elias Tebibel